ENG
ENG
Koçluk

Koçluk Nedir?

ICF (Uluslararası Koçluk Federasyonu) koçluğu şöyle tanımlar; günümüzün belirsiz ve karmaşık ortamlarında, kişisel ve mesleki potansiyeli maksimize eden, müşteriyi daha fazla düşünmeye teşvik ederek yaratıcı süreçler içine girmesi için ilham veren, müşteri ile koçun işbirliği içinde olduğu bir ilişkidir. Koçlar her müşterinin yaratıcı, becerikli ve bütün olduğuna inanır. Bu temel üzerine kurulunca koçun sorumlulukları şunlardır:

  • Müşterinin ulaşmasını istediği şeyleri keşfetmek, netleştirmek ve uyum sağlamak
  • Müşterinin kendini keşfetmesi konusunda onu teşvik etmek
  • Müşteri tarafından üretilen çözümleri ve stratejileri ortaya çıkarmak
  • Müşteriyi sorumlu ve hesap verebilir tutmak

Bu süreç, müşterilerin liderlik becerilerini geliştirir ve potansiyellerini ortaya çıkarırken, iş ve özel yaşamlarındaki durumlarını geliştirmelerine önemli ölçüde yardımcı olur.

Yaşam Koçluğu

Yaşam koçluğu, danışanın hayatında denge ve tatmin içerisinde kendi istekleriyle uyumlu bir yaşama doğru yol almasını destekleyen bir süreçtir.

Koç, danışanın tam ve bütün olduğundan yola çıkarak akıl ve tavsiye vermez; çözüm odaklı farkındalık soruları sorar. Bu soruları cevaplarken danışan farkındalık yaşar. Öncelikle yaşamında neleri istediğini ve istemediğini farkeder. Bu netleşme ile, varmak istediği hedef ve bu hedefe giden yol belirginleşir.

Sorulara cevap verirken aynı zamanda farklı koçluk yöntemlerinin de desteğiyle danışan, kendi kaynak ve yetkinlikleriyle de bağlantıya geçer. Bu farkındalıkla motive olur, yeni bir enerjiyle istediği yönde adımlar atmaya başlar

Yaşam Koçluğu

Dönüşüm Koçluğu

Dönüşümsel koçluk, danışanın derin seviyede temel değerlerini (hayatta neyin onun için önemli olduğunu) fark ettiği bir koçluk şeklidir. Bu tarz derin koçlukta danışan, yaşamına farklı bir açıdan bakarak, onu yeniden anlamlandırır.

Elde ettiği farkındalık, sadece belli bir konuda değildir; kendisinin temel değerlerine temas eder, o yüzden de diğer alanlarda da aynı farkındalık ortaya çıkar,

Dönüşümsel koçlukta hedef, danışanın koçluk bakış açısını yavaş yavaş içselleştirmesi ve de koçluk bittiğinde, daha sonraki konulara da bu bakış açısıyla yaklaşmasıdır.

Dönüşüm Koçluğu

Kariyer Koçluğu

Kariyer koçluğu, öncelikle danışanın mesleki hedeflerini kendi yetenek ve isteklerine uygun olarak belirlemesi sürecinde destek verir.

Ardından bu hedefe giden yolda kişinin donanımını arttırması ve iş ortamındaki ilişkilerini yönetebilmesi konularında kendisine eşlik eder. İş ve özel hayat arasında, danışanın kendi değerlerine sadık kalarak denge kurmasını sağlar.

Kariyer Koçluğu
Rana Beri